Wat verwachten wij van jou?


  • Maximaal 8 kinderen (incl. jarige) per kinderfeestje, tenzij anders overeengekomen. Voor elk kind extra vragen wij een extra bedrag per kind, zoals omschreven bij het thema.
  • Maximaal 2 ouders per kinderfeestje
  • Gebruik van de familieschommel/Engelse Wip is geheel op eigen risico. Er dient altijd een ouder aanwezig te zijn bij het gebruik van deze schommel.
  • In geval van een no-show (reservatie die schriftelijk dan wel mondeling overeengekomen is, waarbij niet betaald en niet verschenen is, zonder afmelding) zal de betalingsverplichting niet vervallen en dient de volledige factuur te worden voldaan. Dit in verband met reeds gemaakte kosten, het bezet houden van een plek en inzet van personeel.
  • De medewerkers van Kinderfeestje Beemster zullen er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen. De instructies van het personeel dienen te allen tijde worden opgevolgd.
  • Betalingen bij voorkeur contant, op het kinderfeestje zelf.
  • Bij schade aan materieel van Kinderfeestje Beemster kunnen kosten in rekening worden gebracht. Wij verwachten dat ouders verantwoordelijkheid nemen in het begeleiden van de kinderen aangaande omgang met de omgeving.
  • Foto’s worden altijd anoniem geplaatst, tenzij wij hier toestemming voor hebben gevraagd.