Ik ben Yosta. In 2016 heb ik de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener afgerond (SPH – huidige Social Work). Daarna ben ik door gaan studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam tot basispsycholoog in de richting van de kind en jeugd psychologie (klinische ontwikkelingspsychologie). Ik ben op dit moment werkzaam als Praktijkondersteuner Huisarts GGZ Kind en Jeugd in Noord-Kennemerland en ben daarnaast werkzaam als basispsycholoog in een coöperatie. Mijn interesse heeft altijd gelegen in het willen helpen van kinderen en jongeren bij psychische vraagstukken. Mijn droom is om uiteindelijk een eigen praktijk op te zetten in de Zuidoostbeemster waarbij ik gebruik maak van het heilzame groen en de boerderij om zo optimaal mogelijk contact te leggen met kinderen tijdens therapie.

Ik ben op mijn elfde vanuit Amsterdam naar de Zuidoostbeemster verhuisd. Als kind zijnde was de groene omgeving en de ruimte die in ene beschikbaar was zonder twijfel geweldig. Zowel de positieve en leuke ervaringen in deze omgeving als de affiniteit met kinderen zijn een belangrijke reden geweest om op deze locatie kinderfeestjes te organiseren. Samen met mijn team van vriendinnen (waarvan sommigen tevens werkzaam in de zorg aan kind en jeugd met een hulpvraag) willen wij kinderen geven wat wij zelf ook ervaren hebben, een hoop onbegrensde vrijheid en plezier op de boerderij!

Tijdens een kinderfeestje kunnen kinderen onwijs geprikkeld raken, zo geprikkeld dat ze het jaren later nog weten! Dat is iets moois in onze ogen. Wat wij daarnaast belangrijk vinden is dat ouders ook meegenieten van een kinderfeestje. Om deze reden is gekozen voor een opzet waarbij ouders mee kunnen doen in plaats van een hoop lasten moeten dragen waardoor de aandacht verplaatst. Wij hopen kinderen (en ouders) een geweldig kinderfeestje te geven dat nog lang in het geheugen blijft!

Als agogisch medewerkers zien wij een groot belang in het stimuleren van creativiteit bij kinderen. Niet alleen ervaren kinderen het proces als leuk en zijn zij nadien trots op zichzelf, ook zorgt het stimuleren van creativiteit voor een verbeterde oplossingsgerichtheid (Janzing & Kerstens, 2012). Onze kinderfeestjes bevatten daarom altijd iets creatiefs! 

Bron: Janzing, C., & Kerstens, J. (2012). Werken in een therapeutisch milieu. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.